Ekologie

Životní prostředí a vánoční stromky

V České republice se stále setkáváme s názorem, že vánoční stromky nejsou ekologické, protože jsou řezány v lese, kde by mohly růst dále. Toto je zásadní omyl, kterého se může v dnešní době dopustit pouze člověk věci silně neznalý.
Všechny naše vánoční stromky pocházejí z lesních školek zakládaných speciálně za účelem jejich pěstování! Řezaní stromků probíhá vždy v biologicky výhodné fázi měsíce.

 

S ohledem na životní prostředí experimentujeme při pěstování vánočních stromků s novými poznatky: mulčovací kůra nebo přírodní krycí rohože k zabraňování růstu trávy, výběr rostlin rezistentních proti škůdcům a houbám, používání biologických pachových pastí proti škodlivému hmyzu atd. Mnohé nové poznatky jsou v této době testovány. Pokud vánoční stromky dokupujeme, činíme tak pouze, když jsme dobře obeznámeni s jejich původem, způsobem pěstování a dobou sklizně. Při dobré péči pro Vás máme do 10 let krásné vánoční stromky.

 

 

Prof. Dr. Jürgen Matschke uvádí ve svých odborných posudcích různé přednosti produkce vánočních stromků:

 1. Produkce biomasy a s tím spojené vázání kysličníku uhličitého.
 2. Výroba životně důležitého kyslíku.
 3. Částečná kompenzace a filtrace plynů skleníkového efektu, jako metanu, ozonu, kysličníku dusíku a FCKW a tím částečné zbavování biosféry škodlivých látek.
 4. Vázání prachových částic v objemu přibližně 300 t/ha v průběhu desetiletého růstu kultury.
 5. Zadržování a zmírnění odtoku (vypařování) vody.
 6. Zklidňující (vyrovnávací) vliv stromů na teplotu horních vrstev a větrnost, stejně jako s tím spojená podpora drobných rostlinných a živočišných forem života.
 7. Společně s ekologicky vedenou produkcí vánočních stromků se částečně působí proti globálním problémům Země, neboť je nutné mít stále na zřeteli, že:
 • ročně je na zeměkouli zničeno 20 mil. hektarů lesní plochy
 • ročně se do atmosféry uvolňuje 1 miliarda tuny uhlíku (což odpovídá 2,66 miliardám tun kysličníku uhličitého) při ničení lesních ploch
 • ročně se pouště zvětšují o 20 000 ha
 • podle nejnovějších průzkumů stromů, provedených ve volné krajině v německých lesích, je zdravých už jen 38% smrků, 29% borovic, 19% buků a 23% dubů

 

Porost stříbrných smrků (10 000 ks/ha) produkuje, s ohledem na kvalitu místa pěstování, (tj. dle obsahu živin v půdě) průměrně následující množství (v tunách na hektar za 10 let):

suché hmoty: nadzemní 70 – 105 tun, podzemní 95 – 143 tun
uhlík: nad povrchem: 20 – 30 tun, pod povrchem: 6 – 9 tun
váže tím kysličník uhličitý: 95 – 143 tun
a kromě toho produkuje kyslík: 70 – 105 tun

Na závěr bychom rádi dodali, že vánoční stromek je obnovitelný přírodní zdroj, což se nedá říci o látkách, ze kterých je vyrobena jeho umělá atrapa!